גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967 ליד חומת ירושלים, נפגעו רבים מאנשי הכוח מאש חזקה. סגן יעקב עילם ז"ל יצא למקום ותת אש חילץ פצועים ועודדם. הוא לא נמנע מלחזור לשטח המוכה באש ולנסות להציל פצועים נוספים. סגן יעקב עילם ז"ל נהרג בעת פעולת חילוץ זו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל