גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-6 ביוני 1967, פיקד סגן יעקב שווימר על טנק, שנפגע באש טנקי אויב, בקרב על רכסי ג'נין. למרות שהיה פצוע קשה ונקטעה ידו, הצליח לקפוץ על טנק אחר, להגיע למג"ד ולדווח על הנעשה. סגן יעקב שווימר פונה רק לאחר 6 שעות וכל אותו זמן הבליג על כאביו ועודד פצועים אחרים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל