גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


צוער ירון מט שימש כטען קשר בטנק המג"ד. עם שחר, בתנועה בקרבת תעלת סואץ, הבחין בטנק ישראלי נטוש בשטח וירד לבדוק אם הוא כשיר לנסיעה. בטנק נמצא כל הצוות הרוג, והמג"ד הורה לו לפנות את החללים לנקודת פינוי. אף-על-פי-כן הצוער ירון מט החליט לנוע עם החללים בעקבות המג"ד, כדי להוסיף טנק כשיר ללחימה. בהיותם בקירבת התעלה הבחין צוער ירון מט בטנק נוסף ברגע היפגעו, ביוזמתו וללא פקודה בהעדר קשר בטנק שלו, נע צוער ירון מט לעבר הטנק הפגוע בשטח מוכה אש כבדה. בהיותו במרחק 50 מטר ממנו נפגע הטנק שבו נהג מטיל, והוא נפצע בפניו מרסיסים. בקרבת הטנק הפגוע נפגע פעם שניה ,והמשיך לנוע לעבר הטנק הפגוע ,אסף אליו את 4 אנשי הצוות וחלצם. צוער ירון מט המשיך לנוע בתוך שטח מוכה אש ואסף אליו עוד 9 אנשי צוות שהטנקים שלהם נפגעו והעבירם ל-תאג"ד. ב-תאג"ד ארגן לעצמו צוות וחזר מיד ללחימה כ-מט"ק אל ה-מג"ד. במשך כל המלחמה הצטיין באומץ-לב ,בתושייה ובדבקות במשימה, והשמיד מספר גדול של טנקים ומטרות נוספות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל