גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

סגן מיכאל בורט שימש כמ"מ בפלוגת חרמ"ש. בליל ה-6 ביוני 1967 נע סגן מיכאל בורט עם מחלקתו, שהיתה מחלקת חוד לעבר הכפר יעבד. ליד הכפר נתקלה הפלוגה במוצבים, שהיו מאוישים על ידי גדוד חי"ר. הזחל"מים נעצרו בגלל מכשול קרקעי וחלקם נפגע מיד במטח הראשון. סגן מיכאל בורט, למרות הנפגעים שהיו לו בכל הזחל"מים, אירגן כוח קטן, איגף רגלית את המוצב, תקף אישית, חיסל עמדת מקלע וטיהר את המוצב. רק לאחר פעולה זו ירד חזרה לזחל"מים ופינה את הנפגעים.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל