גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


עם פרוץ מלחמת יום הכיפורים נלחם סג"מ מיכאל ורדי ז"ל כמ"מ, על קו המים באיזור המעוז "מפרקת". משימתו היתה ליצור קשר עם המעוז הנצור, להחזיק מעמד עם אנשיו ולנקות את המעוז מחיילי אויב. סג"מ מיכאל ורדי ז"ל מילא את משימתו ללא-דופי, כשהוא מגלה שקט נפשי וכושר מנהיגות. מאוחר יותר, כאשר הפלוגה הותקפה מצפון ונתקעה בביצות,נע סג"מ מיכאל ורדי ז"ל צפונה, השמיד 2 טנקי אויב, 2 גשרים, וניקה את השטח מחיילי אויב. על פעולה זו חזר פעמיים. עם בוקר נתקע הטנק שלו בפתח המעוז. הוא ירד מהטנק ועלה על טנק אחר כדי לחלץ את אנשי המעוז, אולם בדרך נפגע הטנק – והוא נהרג. בכל פעולותיו גילה אומץ-לב רב,קור-רוח,כושר מנהיגות ותושייה. אייר תשל"ה מאי 1975 רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל