גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ב-24 באוקטובר 1973 חדרה פלוגתו של סגן מנחם גדעון לעיר סואץ ובפעולה זו סבלה אבידות כבדות. הפלוגה הצליחה להיחלץ מהעיר. סגן מנחם גדעון פנה ביוזמתו למפקד הפלוגה וקיבל אישורו להיכנס לעיר שנית ולנסות לחלץ נפגעים. תחת אש כבדה עסק סגן מנחם גדעון בחילוץ פצועים. תוך כדי כך נפגע בגבו והצליח לחלץ עצמו מן העיר. במעשה זה גילה סגן מנחם גדעון אומץ לב, יוזמה וקור רוח למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל