גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. סגן מרדכי גולדשטיין שירת כמפקד מחלקת חבלה. בליל ה-5 ביוני 1967 פרץ את שדה המוקשים לפני מוצבי שייח' עבדול עזיז, לאחר שכוח קודם לא הצליח במשימה. פעולה זו ביצע על ידי הרמת המוקשים בידיו וסילוקם הצידה, וכל זאת תחת הפגזת אויב. ביום ה-6 ביוני 1967במוצב המבתר, קפץ מהזחל"ם והצטרף לפעולת הטיהור.לאחר שהוציא מידי חייל ירדני את נישקו,טיהר בונקר מעצמו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל