מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים לאחר שכל טנקי הפלוגה יצאו מכלל פעולה, התארגנו, ביום 7 באוקטובר 1973, קבוצת קצינים כצוות טנק היחידי שנשאר במצב תקין. הקבוצה כללה את מפקד הפלוגה – סרן נועם דביר ז"ל, סגן מפקד הפלוגה – סרן יובל נריה, מפקד מחלקה – סגן מרדכי רטר ז"ל ומפקד מחלקה נוסף – סגן מרדכי פיין ז"ל. מאוחר יותר הצטרף לצוות זה יורם אופיר ז"ל, שהיה קצין המבצעים בגדוד.
ביום ב' 8 באוקטובר 1973 עבר סגן יובל נריה מטנק זה לפקד על טנק אחר. "טנק הקצינים" השתתף בקרבות יום ה-8 אוקטובר 1973 ליד גשר "פירדן" ומאוחר יותר באותו יום, בהתקפה על "מכשיר" ו"חמוטל", שם נפגע הטנק תוך-כדי הסתערות וכל צוותו נהרג.
במעשים אלו גילו הקצינים דבקות במשימה, רצון ללחימה ואומץ-לב.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל