גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-5 ביוני 1967 בעת ההתקפה על יעדי בורקין, פיקד סגן מרדכי פימנטל ז"ל על פלוגת טנקים. תוך כדי ההתקפה הוא נפצע ולמרות היותו פצוע המשיך בלחימה.
סגן מרדכי פימנטל ז"ל הוביל את יחידתו בהסתערות, גילה כושר מנהיגות וכוח סבל למופת, ופונה רק בגמר הקרב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל