גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סג"מ עוזי רוזן ז"ל שירת כסגן מפקד פלוגה. בליל ה-5 ביוני 1967 פרצה פלוגתו למוצבי עבדול-עזיז. מפקד הפלוגה נהרג בפריצה ליעד. סג"מ עוזי רוזן ז"ל לקח הפיקוד על הפלוגה, הנהיגה במהירות ובקור רוח, כשהוא הולך בראש. ביום ה-6 ביוני 1967 בקרב על מוצב המבתר, השמיד תותח ללא רתע מטווח קצר. באותו זמן נפגע מרימון ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל