גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-9 ביוני 1967, בקרב על תל פאחר, פיקד סגן עזרא ברוש על מחלקת טנקים, שהובילה את הכוח התוקף. בטווח 100 מטר מגדרות המוצב נפגע הטנק שלו מפגזי טנק סורי ואש בזוקות. אנשי הצוות, פרט לנהג, נפצעו וביניהם – סגן עזרא ברוש, שאחת מרגליו נקטעה. למרות פציעתו הקשה השתלט על צוותו ופקד על ריכוזם בחסות הטנק הפגוע. הוא וידא את אבטחתם וחבישתם על ידי הנהג שלא נפצע, ועודד את רוחם משך כ-4 שעות, פרק הזמן ששהו פצועים באיזור מוכה אש, עד לפינויים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל