גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מוצבי רפיח, שימש סגן עמוס אילון כמפקד צוות סיור. בהסתערות על מוצב בצומת רפיח, קפץ מהזחל"מ לחלץ פצוע. תוך פעולתו זו הספיק סגן עמוס אילון גם לחסל מיספר מחיילי האויב וכל זאת תחת אש יעילה מטווחים קצרים.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל