גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967 בקרב על רפיח, פיקד סגן עמירם גורן ז"ל על מחלקת טנקים אשר נתקלה בכוחות שריון ומערך נ.ט. סגן עמירם גורן ז"ל פרץ עם מחלקתו, הסתער על האויב, ובכך גרם להתמוטטות מערך האויב בגיזרתו. בשלב האחרון של הלחימה נפגע הטנק שלו והוא נהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל