גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סגן עמנואל עמיבר שימש כמפקד מחלקת רק"ם. ביום ה-6 ביוני 1967 בעמק דותן, ניהלה היחידה בה שירת, קרב שריון בשריון עם אויב עדיף במיספרו. סגן עמנואל עמיבר תיקן רק"ם תקוע תחת אש אויב מטווח קצר, והחזיר רק"ם זה לכשירות. בכך גילה אומץ לב ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל