גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-5 ביוני 1967 בהתקפה על מוצב אל קובה, פיקד סגן עמרם בן חורין ז"ל על 3 ג'יפי סיור. הוא סייע באש מטווח 80 מטר לכבוש את המוצב, כאשר היה תחת הפגזה קשה, ועזר בפינוי פצועים תחת אש ארטילרית. בלחימה על עזה, בעת פעולת טיהור מגנן נ"ט, נהרג.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל