גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


במלחמת ששת הימים שירת סגן עמרם מצנע כקצין מבצעים בגדוד שריון. בקרב על מוצבי רפיח נפגע הטנק ממנו לחם והוא עצמו נפצע בפניו ובכתפו, אך המשיך להילחם. בהמשך הלחימה, בקרב על מערך אל-ג'ירדי, נפצע סגן עמרם מצנע פעם שנייה וזמן מה לאחר מכן נפצע פעם שלישית מרסיסים ולמרות זאת המשיך בביצוע משימתו. הוא הועבר לטיפול רפואי רק בגמר יום הלחימה הראשון בחצות.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל