גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


במלחמת יום-הכיפורים שימש סמל צבי יעקובסון בתפקיד סמל מחלקת טנקים. ב-6 באוקטובר 1973, בעת שמחלקתו נעה לעיר קנטרה לעזרת מעוז מילנו, נפגע הטנק של מפקד המחלקה. סמל צבי יעקובסון רץ אל הטנק הפגוע ואירגן את חילוץ אנשי הצוות ואת פינויים לתאג"ד. כל זאת תחת אש אויב וכשחיילי האויב נמצאים בין הטנקים. במעשה זה גילה סמל יעקובסון יזמה,אומץ-לב ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל