גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-26 באפריל 1970, פקד סגן ציון פילוס על סיור בגזרה הצפונית של תעלת-סואץ. במרחק כ-15 מטר ממנו גילה מארב מצרי על הסוללה . הוא פתח ראשון לעברו באש ותוך כדי הפעלת נשקו האישי, הכניס את הטנקים לעמדות וכיוון את אישם. הוא קרא וכיוון אש ארטילרית מהמעוז, וכיוון את המטוסים במכשיר קשר שבידו. בקרב טובעו שתי סירות שעל האויב, כוח האויב חלקו הושמד וחלקו נסוג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל