גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

ביום ה-6 ביוני 1967, בעמק דותן, ניהלה היחידה בה שירת סגן רמי ביטמן ז"ל כמ"מ סיור, קרב שריון בשריון. תוך כדי הקרב, קיבל סגן רמי ביטמן ז"ל פקודה ליצור מגע עם טנקי האויב ולדווח על פעולתם.
פעולה זו ביצע בקור רוח ובאומץ לב, כאשר הוא שומר מגע עם האויב בטווח של 300-400 מטר. הוא עצמו נפל חלל בקרב על הרמה הסורית ביום ה-10 ביוני 1967, בהובילו פלוגת זחל"מים בשדה מוקשים.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל