גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור:

בליל ה-9-10 באפריל 1973, בפשיטה על בנין החזית הדמוקרטית בביירות, היה סגן רפי אייל באחת משתי החוליות, שנועדו לטהר את היעד ולאבטח את החבלנים, בצידו הדרום-מזרחי של בנין החזית הדמוקרטית. כשנפתחו חילופי האש נפגעו אנשי החוליה הראשונה ונפגע בן זוגו לחוליה השניה, והוא נשאר יחיד מביו ארבעה המטהרים. סגן רפי אייל ירה ופגע באחד המחבלים, שפתחו באש, גרר את סגן יגאל פרסלר למחסה והצטרף לטיהור הבנין. תוך כדי פעולה הרג עוד מחבל מטווח של כמטר אחד, פינה את הנפגעים האחרים, הוציא מטעני חבלה ועזר בהנחתם ליד העמודים. במעשיו אלה גילה סגן רפי אייל כושר לחימה מעולה, קור רוח ודבקות במטרה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל