גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


בפעולת צה"ל בלבנון, ביום שישי, ה-15 בספטמבר 1972 , נותק סגן שאול גלעדי מיחידתו בעת הקרב בג'אויה ונותר ב-זחל"ם בודד עם שמונה חיילים . סגן שאול גלעדי התגבר על חיילים לבנונים ועל מחבלים, ללא שימוש באש, ולקחם בשבי על רכבם . בהשתמשו בשבויים כבני ערובה להבטחת תנועתו בשטח האויב, חצה מוצבים וכפרים לבנונים וחזר לשטחנו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל