גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סגן שאול גרואג ז"ל שימש כמ"מ סיור. ביום ה-5 ביוני 1967, באיזור צומת רפיח, נתקל בכוח שלנו שהיה תחת אש יעילה, סבל אבידות ונפגעים ואיבד את השליטה. סגן שאול גרואג ז"ל פעל במהירות ובאומץ לב, אירגן ופינה נפגעים וכל זאת תחת אש. בהמשך הפעולה באיזור הג'ירדי נפגע ונהרג.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל