גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סגן שאול מוזס נשלח לסייע למעוז "בודפשט", מיד עם פרוץ הקרבות – לבלום את ההתקפות המצריות. הוא הגיע למעוז עם מחלקת הטנקים שלו בשעות אחה"צ – מופגז קשות על ידי ארטילריה ומטוסים. לאחר זמן מה החל טור משוריין מצרי, של 6 טנקים וזחל"מים, לנוע לעבר המעוז. בקור רוח תפס סגן שאול מוזס עמדות באגף המוצב והשמיד את הטור כולו, כבמטווח. בכך מנע בעד הכוח המצרי להשתלט על הציר הצפוני ל"בלוזה" ול"רומני", ואיפשר למעוז להחזיק מעמד עד שנפרצה הדרך אליו. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, קור-רוח ותושייה למופת. אייר תשל"ה מאי 1975 רב אלוף מרדכי גור ראש המטה הכללי

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל