גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967, בוואדי ג'די, נסע סגן שמואל לייבנוירט בג'יפ סיור כדי לאכן את טנקי האויב ולאפשר השמדתם. הוא התקרב עד טווח של 150 מטר מטנקי האויב, דיווח לכוחותינו על מקום הימצאם ועל אף האש שניתכה עליו, המשיך לדווח בקור רוח, באומץ לב ובדיוק מכסימלי – דבר שאיפשר את השמדת טנקי האויב והביא להכרעה בקרב .

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל