מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בליל 6-7 באוקטובר 1973 שימש סמל אליהו לוי ז"ל כנהג-נגמ"ש בכוח שנע באזור "החוה הסינית".
סמוך לשעה 00:01 יצא הכוח למשימת-סריקה באותו אזור. במהלך פעולה זו נפגעה ה-נגמ"ש של סמל אליהו לוי ז"ל, והוא נחלץ ממנו תחת אש כבדה של האויב. סמל אליהו לוי ז"ל המשיך בלחימה מהקרקע מן אויב עדיף, עד שנפגע ונפל.
במעשיו הוכיח סמל אליהו לוי ז"ל אומץ-לב ומסירות.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל