מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

עם פרוץ מלחמת יוה"כ נמנה סמל אמוץ פרץ ז"ל עם הכוח ששהה במעוז "מילנו". לאחר 48 שעות לחימה רצופה לבלימת התקפות המצרים נסוג הכוח מן העוז. בדרכו נתקל במארב מצרי והתפצל לשני כוחות; האחד המשיך לנוע לעבר כוחותינו, והאחר נשאר מכותר בעיר "קנטרה" והתבצר באחד המבנים בעיר. סמל אמוץ פרץ ז"ל וטור' שלום אלמוזנינו טיפלו בפצועים והיו פעילים באבטחת המקום ובהגנתו עד אשר כותרו ע"י המצרים והכוח נפל בשבי.
עמידתם הממושכת ורבת המסירות של סמל אמוץ פרץ ז"ל וטור' שלום אלמוזנינו משמשת דוגמא לדבקות במשימה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל