גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 6 באוקטובר 1973 בקרבות הבלימה באיזור ה"פירדאן", שימש סמל אריה ברץ ז"ל כנהג טנק. בקרב זה נפגע הטנק, והוא פינה את אנשי צוותו הפצועים לטנק סמל המחלקה. סמל אריה ברץ ז"ל נכנס לתא הנהג שבו שכב הנהג פצוע, ואי אפשר היה לחלצו בשלב זה, התיישב על הנהג והסיע את הטנק והנפגעים שבו עד לתעוז, מרחק של כ-10 ק"מ, כשהטנק בוער. לאחר מכן שב ללחימה. בליל הצליחה, ב-15 באוקטובר 1973, נפל באיזור "החווה הסינית".במעשיו אלה גילה אומץ-לב,תושייה ואחוות לוחמים למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל