גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


בליל ה-5-6 ביוני 1967, בקרב על מערך אל-ג'ירדי, נפגע הטנק עליו פיקד סמל אריה לוצ'י ונדלק. למרות שנפצע בעינו ועל אף שקיבל את אישור המ"מ לנטוש את הטנק, העדיף לפעול עם צוותו כדי לכבות את השריפה. בעבודה מאומצת, באיזור מוכה אש, הצליחו לכבות את הדליקה ולהמשיך בביצוע משימתם.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל