גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-8 ביוני 1967, בעת קרב שריון בשריון מערבית לביר גפגפה, שירת סמל ברוך טרכטנברג כמפקד חוליה טכנית בפלוגת שריון. תוך כדי הקרב, ובאיזור מוכה אש, תיקן סמל ברוך טרכטנברג בעזרת חייליו, מיספר טנקים פגועים, ובכך איפשר את הצטרפותם המהירה להמשך הלחימה.