גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


רב"ט גבריאל שוילי נמנה עם אחד הכוחות שלחמו באיזור תעלת-סואץ. תוך כדי התקדמות לכיוון התעוז "הברגה" נתקל הזחל"ם שרב"ט שוילי היה בו בחי"ר מצרי מחופר משני צדי ציר התנועה. כשניתנה הפקודה לפתוח באש, לקח את נשקו, קפץ לשוחה הראשונה והחל לטהר את העמדות. בעמדה השלישית נפצע בגבו, אך המשיך להילחם הוא הצטרף למטהרי שורת השוחות השנייה ובתום הטיהור זחל בכוחות עצמו לזחל"ם ופונה, ואף בזמן הפינוי עודד את השאר. במעשיו אלה גילה אומץ-לב רב, תושייה ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל