גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


סמל גבעון יוסף השתתף במבצע "ירגזי". הוא מילא תפקיד קשה תוך גילוי אחריות, דיוק ודבקות במטרה. בכך תרם להצלחתה המלאה של המשימה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל