גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על משלטי רפיח, תפס סמל יוסף פריינטה עמדה, כדי למשוך אליו אש טנקים ולאפשר על ידי כך לטנקים שלנו להשמיד את טנקי האויב. בקרב אל ג'ירדי נפגע הטנק שלו ונדלק. הוא נפצע ונכווה, אך עבר לטנק אחר והמשיך בלחימה. בתום הלחימה, כאשר הגיע לאל עריש וכוחותיו אפסו, קיבל עזרה ופונה.
על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל