מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

בים 9 באוקטובר 1973, באזור "טלביזיה"-לאחר שנפגע הטנק שממנו לחם סמל יוסף שירי, נטשהו אנשי-הצוות אולם , משראה סמל יוסף שירי שנהג הטנק נשאר בתוכו- חזר אל הטנק הבוער וחילץ את הנהג. במעשה זה גילה סמל יוסף שירי אומץ-לב יזמה ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל