גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 7 באוקטובר 1973, בגיזרת "קנטרה", ולאחר יום קרבות קשה, שקע סמל יעקב פרטר, המט"ק, עם הטנק שלו בביצה. הוא לא נטש את הטנק אלא המשיך להילחם גם במשך יום המחרת, ואף דיווח לאחור על המצב בשטח האויב. לאחר יום ולילה של לחימה עצמאית חזר לכוחותינו. במעשהו זה גילה אומץ-לב ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל