גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור:

ביום ה-21 במרץ 1968, בעת פשיטת צה"ל בכרמה, פינה סמל יצחק בלק פצועים מתוך שטח מופגז באש ארטילריה, אש נ.ט. ואש מקלעים, תוך כדי זחילה, כשהפצועים נישאים על הגב או נגררים בעזרת שמיכה.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל