גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סמל ישראל דוידוביץ שימש כמפקד זחל"ם בצוות סיור. ביום ה-6 ביוני 1967, באיזור בקעת דותן ניהל צוות הסיור קרב השהייה עם 2 פלוגות "פטון" של האויב, בטווחים של עד 400 מטר. תוך כדי פעולה זו נתקע ג'יפ מצוות הסיור בתעלת מים. סמל ישראל דוידוביץ, בחושפו את עצמו לאש האויב, קפץ מהזחל"ם, קשר את הג'יפ לזחל"ם וחילצו משדה ההריגה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל