גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


סמל מאיר דהאן שימש כמפקד כיתת חבלה. בליל ה-5 ביוני 1967 פרץ נתיב בשדה מוקשים, לפני מוצבי בידו, תחת הפגזת אויב, תוך כדי פעולתו עלה על מוקש, שקטע את אצבעות רגליו. למרות זאת עודד את חבריו החבלנים והחיילים האחרים להמשיך בביצוע משימתם

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל