גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
בפעילות מבצעית

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במרס 1968, בזמן פשיטת צה"ל בכרמה, שימש סמל מנדל חזון מפקד זחל"ם פינוי אשר התקלקל במהלך הקרב. סמל מנדל חזון, תיקן את הזחל"ם תחת אש אויב והמשיך בפינוי נפגעים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל