גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 18 באוקטובר 1973, בהתקפה על צומת "חיפה", נפגע הזחל"ם של סגן מפקד הפלוגה שרב"ט מקס גלר לחם בה. אחד ממפקדי המחלקה הצליח להיחלץ פצוע ושכב באמצע המוצב, כאשר ניתכת לעברו, מהצד המצרי, אש מכל הכיוונים. רב"ט מקס גלר שכב כ-60 מ' ממפקד המחלקה, ובמשך שעתיים, בעזרת מקלעון, תחת אש נק"ל והפגזה ארטילרית חזקה מצד האויב, חיפה על מפקד המחלקה הפצוע ומנע בכך מהמצרים להתקדם אליו, עד שכוחותינו הצליחו לחלצו. במעשהו זה גילה אומץ לב,קור רוח ותושייה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל