גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על מערכי חאן-יונס, נפצע מפקד הטנק, סמל ניקולס מורפורגו בגבו. על אף פציעתו, המשיך להילחם דרך מערכי שייך זוויד ואל ג'ירדי. הוא פונה לבית חולים רק לאחר גמר ביצוע משימות אלה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל