גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


גילה אומץ לב הראוי לשמש מופת. תאור המעשה: ביום ה-5 ביוני 1967 בחאן יונס, נפגע הטנק של סמל נתן עמי סיסמן מפגז אויב. סמל נתן עמי סיסמן המשיך באש על האויב מטווח קצר, אף על פי שהטנק החל בוער והנהג נהרג. עם גבור האש נאלץ לנטוש את הטנק, כשהוא נושא על כתפו פצוע תחת אש.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל