מילא תפקידו
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור:

במלחמת יום הכיפורים שירת רב"ט עמוס ישראלי בתפקיד נהג נגמ"ש בקרבות בחזית סיני.
בבוקר 7 באוקטובר 1973 נתקל הכוח שבו שירת במארב קומנדו מצרי על ציר בלוזה-רומני. הנגמ"ש שבו נהג רב"ט עמוס ישראלי הסתער על חיילי האויב. התנהל קרב קשה מטווחים קצרים ביותר כאשר חיילי אויב נעים ליד הנגמ"ש. רב"ט עמוס ישראלי לא איבד עשתונותיו והחל מתמרן את הנגמ"ש ביזמתו, כדי להתחמק מירי טילים, ומרימונים שנזרקו לעבר הנגמ"ש.
בנהיגתו זו הצליח רב"ט עמוס ישראלי לחלץ את הנגמ"ש.
במעשיו אלה גילה רב"ט עמוס ישראלי אומץ לב ותושייה

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש הרמטכ"ל
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל