גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בעת הקרב על מערכי רפיח, שרת סמל רם כהן כמפקד יחידת חבלה בגדוד שריון. תוך כדי לחימה נפגעו זחל"מים בקרבתו. ילקם החל בוער והתחמושת בתוכם התפוצצה. סמל רם כהן התנדב לחלץ פצועים באזור מוכה אש, בקרבת זחל"מים בוערים.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל