גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור: 


ביום ה-5 ביוני 1967, בקרב על רפיח, פרץ סמל שלום נסים עם הטנק שלו והסתער על האויב, למרות שהיו לו מעצורים בכלי הנשק. תוך כדי הקרב סיכן עצמו בחלצו צוות, שנפגע מטנק אויב.
לאחר מכן חילץ סמל שלום נסים פצוע, וטיפל בו עד שהצליח לפנותו. בכך הציל את חייו.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל