גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ההתשה

תיאור העיטור: 


ביום ה-21 במרץ 1968 בעת פשיטת צה"ל בכרמה, פינה סמל שמואל בר פצועים מתוך שטח מופגז באש ארטילריה, אש נ.ט ואש מקלעים, תוך כדי זחילה, כשהפצועים נישאים על גבו או נגררים בעזרת שמיכה.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל