גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת ששת הימים

תיאור העיטור:

רב"ט אברהם אבקסיס ז"ל שימש כמפעיל מקלע בזחל"מ. ביום ה- 6 ביוני 1967, ליד רכסי קבטיה, פעל רב"ט אברהם אבקסיס ז"ל עם פלוגתו במשימת חילוץ בצוותי טנקים, שהיו נתונים להתקפות שריון וחי"ר ירדני. תחת אש יעילה עמד גלוי על מכסה המנוע והפעיל את המקלע ביעילות מעל ראשי החיילים בזחל"מ. כאשר הוא מזין את המקלע בעצמו, חיפה על החילוץ עד שאחרון החיילים פונה. לאחר מכן התנדב שנית להכנס רגלית עם המ"מ לשטח, לוודא שלא נשארו נפגעים במקום.

על מעשה זה הוענק לו
עיטור המופת
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל