מילא תפקידו
במלחמת לבנון השנייה

תיאור העיטור:

עם הצטרפות גדוד "שלח" למלחמה בלבנון הוקם "כוח בניה", עליו פיקד רב סרן בניה ריין ז"ל. בגדוד היה צמד טנקים שתפקידו היה לחלץ לוחמים וכלים שנפגעו בלחימה. סמל ראשון אורי ז"ל, התעקש להשאר בטנק עליו פיקד, למרות שהעביר את הפיקוד עליו לרב סרן בניה ריין ז"ל, והשתתף עמו בכמה מבצעי חילוץ, תספוק ופינוי פצועים תחת אש, במשך יותר משבוע ימים.
סמל ראשון אורי ז"ל היה מפקד אהוד ומוערך מאד על ידי מפקדיו ופקודיו כאחד. לוחמים אשר סמל ראשון אורי ז"ל השתתף בחילוצם העידו על אומץ ליבו, מסירותו ורצונו העז לסייע.
בתאריך י"ח באב התשס"ו (12 באוגוסט 2006), בעיצומה של פעולת חילוץ נוספת בחרבת אל כסיף, נפגע הטנק מטיל נ"ט, וכל אנשי הצוות נהרגו.
סמל ראשון אורי גרוסמן ז"ל הפגין במעשיו רוח לחימה, יוזמה, נחישות יוצאת דופן ורוח התנדבות.

על מעשה זה הוענק לו
צל"ש אלוף הפיקוד
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל