גילה גבורה
במילוי תפקיד קרבי
תוך חירוף נפש
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


סמ"ר אורי להב היה מסופח לגדוד ללא תפקיד מוגדר. ביום 24 באוקטובר 1973, בעת הלחימה בעיר סואץ, פרץ סמ"ר אורי להב לעיר לתוך אזור הקרבות, בג'יפ פתוח פעמים מספר כדי לחלץ פצועים תחת אש עזה. לאחר שהג'יפ נפגע, נשאר בעיר הצטרף לכוח-צנחנים ונלחם אתו עד לפריצה החוצה מהעיר.
במעשיו אלה גילה הקרבה, דבקות במשימה ואומץ-לב רב.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור העוז 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל