מילא תפקידו
במלחמת לבנון השנייה

 על מעשה זה הוענק לו
צל"ש מפקד החטיבה
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל