גילה אומץ לב
הראוי לשמש מופת
במלחמת יום הכיפורים

תיאור העיטור: 


ביום 13 באוקטובר 1973 היה גדודו של סמ"ר אלי יבלונק פרוס בציר "פוררת" מול ה"גידי" בסיני, ועצר את התקפות המצרים. הגדוד התדלדל, ומספר הטנקים הלך ופחת. סמ"ר אלי יבלונק היה מט"ק באחת הפלוגות בגדוד. בכל הפלוגה היו 4 טנקים. באותו יום פתחו המצרים בהתקפה של 30 טנקים, ומשום עדיפותם המיספרית הצליחו להתקרב אל הפלוגה. מצב הפלוגה היה חמור, לטנק אחד אזלה התחמושת, ובשאר השלושה היו כ-10 פגזים לתותח. ברגע הקריטי נפגעו טנק המ"פ וטנק הסמ"פ. סמ"ר אלי יבלונק ירד לאחור ואז התברר לו שהוא פצוע בגב, מרסיס. בכוחות עצמו חבש את עצמו ומיד עלה לעמדת אש גבוהה, ותוך כמה שעות השמיד 4 טנקי אויב – ובזה שבר את התקפת האויב. במעשהו זה גילה אומץ-לב, קור-רוח ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו 
עיטור המופת 
לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל